Darbukada Temel Ritimler Nelerdir

Darbukada temel ritimler nelerdir?

Darbuka; genellikle Arap müziği ve Türk müziğinde kullanılan bir enstrüman olması sebebiyle 
temel ve en çok kullanılan ritimleri : 


                                                                 Nim Sofyan 
Darbuka,temel ritim,serdar,bagtir

                    
                                                                     Semai
Darbuka,temel ritim,serdar,bagtir
                                                                      Sofyan
Darbuka,temel ritim,serdar,bagtir
                                                                    Türk Aksağı
Darbuka,temel ritim,serdar,bagtir                                                                      Düyek 
Darbuka,temel ritim,serdar,bagtir

                                                                       Aksak
Darbuka,temel ritim,serdar,bagtir

                                                                      Curcuna
Darbuka,temel ritim,serdar,bagtir


Bu usulleri bilen birisi günümüz fasıl repertuarının çoğunluğunu rahatça çalabilir. 
Ancak bu usullerin herbirinin şarkıya göre farklılık gösteren aksanları ve çeşitli velveleleri vardır. 
Bunların bir kısmını öğrenmek bir kısmını ise keşfetmek gerekir. 
Sahnede çalınacak olan repertuarı iyi bilmek, enstrümana hakimiyet kadar önemlidir. 
Darbukada temel ritimler bu saydıklarım olsada, her biri kendi içinde neredeyse sonsuzdur.
Ritimleri çalan kişinin, bilgi ve beceri düzeyi, müzik anlayışı ve diğer sazlarla olan uyumu bu sonsuzluk içinden nelerin seçilip çalınacağını belirler. Creative Commons Lisansı
Serdar BAĞTIR isimli yazarın Darbukada Temel Ritimler Nelerdir? başlıklı eseri buCreative Commons Alıntı-Gayriticari-LisansDevam 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.