Vurmalı Enstrümanların Çalma Prensibi Birbirine Benzer mi?


Vurmalı Enstrümanlrın Çalma Prensibi Birbirine Benzer mi?

Her vurmalı enstrümanın temelde ortak olduğu nokta ; bir deriye sahip olması ve bu deriden bas ve tiz seslerin çıkıyor olmasıdır.
Bas sesler gergin derinin tam ortasından çıkar ve derinin kenarlarına gidildikçe bu sesler tizleşir.
Ritim cümleleri her vurmalı enstrümanda bu bas ve tiz seslerin kombinasyonu ile ortaya çıkar.
Bu bütün dünyada aynıdır.

Ancak bu; her vurmalı enstrümanın çalma prensibinin aynı olduğu yada birbirine benzediği anlamına gelmez.
Çünkü "çalma prensibi" tabirinde önemli olan o seslerin nasıl çıkartılacağıdır.
Bütün vurmalı enstrümanların derilerinden ton alma tekniği birbirinden
tamamen farklıdır.
Örneğin ;
          Cajon'da eller ; ortada bütün, kenarlarda parmakların başladığı yerden itibaren kullanılır.
         Bendir'de bas sesler parmak ucuyla çıkartılır.
          Darbuka'da bas sesler için elin tamamı kullanılırken, kenardaki tiz sesler için parmaklar son boğumundan
          itibaren kullanılır.
          Tef'te bas sesler sadece işaret parmağıyla çıkartılır.
          Conga'da diğer vurmalı enstrümanların tamamından farklı bir teknik kullanılır.

Örneklerden de anlaşıldığı gibi tüm vurmalı enstrümanların çalınma prensibi birbirinden tamamen farklıdır.
Doğdukları coğrafyaya has özellikler ve sesler taşırlar üzerlerinde. Yalnız müziğin ve ritimin evrensel olduğunu
unutmamak gerekir. Özünde hepsi aynı şeyi anlatmaya çalışırlar, yalnızca anlatım şekilleri farklıdır. Bu farklılıkları da tonları ve aksanları ile ortaya çıkar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder