Perküsyon Çalmak İsteyenler Nereden Başlamalıdır?


Perküsyon Çalmak İsteyenler Nereden Başlamalıdır?

Vurmalı enstrümanlar, yaşanılan bölgenin ihtiyaçlarına göre, o coğrafyanın gereklerine göre doğmuştur. Genelde var oluş sebeplerinin başında yabani hayvanları korkutmak gelir. En temelde karşılaştığımız enstrümanlar yakalanan yabani hayvanın derisinin ağaç kütüğüne yada iki tahta arasına gerilmesiyle yapılanlardır.
Diğer taraftan insanları müzikle tanıştırmanın en eğlenceli ve kolay yolu perküsyondur.
Bunun temelde iki nedeni vardır :
1. İnsanların bir alet karşısındaki ilk doğal tepkileri ona vurmak ya da sallayarak bir ses çıkarma çabasıdır.
2. İnsanlık tarihinde müzik manifestosunun en eski enstrümanı perküsyondur.
İlkel olarak yapılmış ilk perküsyon aletleri kilden üretilmiştir ve toprak bizim yeryüzü ile en güçlü ve en derin bağlarımızdan birisidir. İnsanlar perküsyon ile ritim duygusunu, enerjilerini yönlendirmeyi ve seslere şekil vermeyi öğrenirler. Çeşitli perküsyon aletlerinden farklı seslerin çıktığını kavrarlar ve kendileri yeni bir şeyler üretirler. Bu kolay, doğal ve eğlencelidir.
Perküsyon enstrümanlarının birçoğu efektif aletlerdir. Rain maker, shaker gibi.
Ancak bütün vurmalı çalgıların genel adının perküsyon olduğu hatırlandığında, shaker sallamakla Djembe çalmanın aynı şey olmadığını gözden kaçırmamak gerekir.
Her kıta da, o coğrafyaya has özellikleri olan ve vurmalı sazlar dünyasının artık temel taşları olmuş enstrümanlar mevcuttur.
Arap yarımadasında "Darbuka" , Latin dünyasında Conga (ve o kalabalık aile bongo,tumba v.s.)
İspanya'da Cajon, Afrika kıtasında Djembe gibi.
"Her birinin çalım tekniği birbirinden tamamen farklıdır."
Perküsyon çalmak isteyenler, öncelikle hangi tür müziğe daha yatkın olduklarını, hangi enstrümana gerçekten aşık olduklarını, kendi içlerinde sorgulamalı ve buldukları sonuçta kararlı olmalıdırlar.
Darbuka'ya başladıktan iki yıl sonra ben aslında Cajon çalmalıymışım demek enstrümana ve her şeyden önce insanın kendisine saygısızlıktır.
Sizi anlatan, çalarken kendinizi ifade edebileceğiniz enstrümanı bulduğunuz andan itibaren perküsyon çalmaya başlamışsınız demektir. Efektif enstrümanların kullanılış yerlerini, müziğe eşlikte nasıl kompozisyonlarla kullanmanız gerektiğini, sahnede yerleşimlerinin nasıl olacağını zaman içinde zaten keşfederek öğreneceksiniz ama sizi siz yapacak olan ana enstrümanınızdır. O'nu bulun!
Serdar,Bagtir,Darbuka,Perküsyon