Darbuka Çalmak İçin Nota Bilmek Gerekir mi?

Melodi cümlelerini duyduğumuzda düzenli bir şekilde alkışlarız. Kulağımız şarkıdadır , sözler değişir , melodiler değişir ama ellerimiz aynı şekilde vurmaya devam eder. Hatta kalkıp dans ettiğimizde bunu , şarkının içindeki bu düzen sayesinde yaparız.


"Bu düzenin adı RİTİM dir."


Melodik enstrümanların çıkardıkları sesler , karşılık geldikleri nota ismiyle anılırlar. Do , re , mi gibi. 
Bu seslerin bir araya gelerek oluşturdukları cümleleri yazarak aktarabilmek için NOTA sistemi oluşturulmuştur. Osmanlı döneminde Avrupadan getirtilen piyanistlerin notaya bakarak çalmaları , henüz notayla tanışmamış Türk sazendelerini hayrete düşürüyordu. Tambura hayran kalan piyanistlerse Türk müzisyenlerin sadece dinleyerek çaldıklarına inanmak istemiyorlardı. Ancak çok sonraları Türk müzisyenlerde melodilerinin sadece kulaktan kulağa doğru olarak aktarılamayacağını kabul ederek nota sistemine geçtiler.
Bu sistemde iki değer aynı anda yazılmak zorundadır.
Birincisi ; verilmek istenen sesin ismi
İkincisi ; ne uzunlukta olacağı.
Ritimcileri en çok ilgilendiren kısımda bu ikinci kısımdır ve bizi zaman kavramıyla tanıştırır.


" Ritim ; aynı zaman dilimi içinde kendini tekrar eden cümledir. "


Vurmalı enstrümanlar çıkardıkları seslerle anılırlar. Bunda , ses çeşidinin azlığı ve kısa cümleler kurma kabiliyetleri etkili olmuştur. Hindistan'da TABLA çıkardığı DIN , THA , TIN vb. seslerle Türkiye'de DARBUKA DÜM , TEK , KA , TE sesleriyle kendisine yeni bir dil oluşturmuştur. Bu , ritmin dilidir ve kendi içinde bambaşka bir müziğe sahiptir. Çeşitlilik azmış gibi görünsede yeni cümleler kurabilmek , farklı ve özgün kompozisyonlar yapabilmek mümkündür.


" Ritim sadece neşeli değildir , tüm duyguları anlatır."


Notanın zaman kavramını kullanarak RİTİM NOTASI yazmak mümkün olsa bile DARBUKA NOTASI sistematiği henüz tam olarak yapılamamıştır. Bu yüzden biz darbukacılar , hala , okumaktan çok dinlemek zorundayız. Kendi kompozisyonlarımızı yazmak için notanın zaman kavramını iyi bilmeli ve kullanmalıyız. Ama en önemlisi DARBUKA'nın ve RİTİM'in dilini tam anlamıyla kavramaya çalışmalı , darbukayı çalmalı ve çalarken O'nu iyi dinlemeliyiz.


Darbuka,Serdar,Bagtir,perküsyon,percussion

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder